Hệ thống phân phối

1 – Nhà phân phối tại Hải Phòng : Trang Liên 090 456 4676 – 098 324 1140

2- Nhà phân phối tại Hải Dương : Hằng 08 5283 6246 – 097 456 3367

3 – Nhà phân phối tại Thanh Hóa : Lý 098 224 2686 – 08 8881 6567

4 – Nhà phân phối tại Thái Bình : ToTo Tuấn 097 328 6888