THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Danh mục:

Liên hệ

Công ty TNHH Hiệp Hòa xây dựng phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng hiện đại , với đầy đủ trang thiết bị nhập của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

 

Mô tả

Công ty TNHH Hiệp Hòa có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, đặc biệt cho công tác thí nghiệm vẩt liệu xây dựng.

Với trang thiết bị tiên tiến nhất của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Chúng tôi căn cứ , tuân thủ theo các tiêu chuẩn, Quy phạm  để đáng giá chất lượng cũng như độ bền , tuổi thọ của vật liệu xây dựng.

Phòng thí nghiệm vật liệu ngoài mục đích phục vụ cho công tác sản xuất vật liệu xây dựng của công ty , chúng tôi còn tham gia công tác thí nghiệm cho thị trường ngành xây dựng Việt Nam.